Speciální karbidové díly


Karbidové polotovary

Vyrábíme všechny druhy polotovarů dle návrhů a požadavků našich zákazníků, od dílů o hmotnosti několika gramů až po díly vážící několik kilogramů. Vyrábíme hranolové profily až do délky 300 mm a válcové profily do průměru 185 mm.

Tvrdost je určena naším vývojovým oddělením a posuzuje se s co největší přesností, aby se předešlo předčasnému lámání a zároveň předčasnému opotřebení.


Vyrábíme také hotové polotovary připravené k použití, se zaručeným výběrem použitého karbidu a s možností ověřování výrobního cyklu produktu. Naše nabídka směsí wolframových karbidů vyhoví všem Vámi zvoleným druhům použití a naše technické oddělení Vám poskytne řešení vyhovující požadavkům na maximální kvalitu a výkonnost.


Frittage par FOUR HIP = Qualité de carbure garantie!

Le frittage type « sinter-HIP » ( Hot Isostatic Pressing,en français : Pressage Isostatique à Chaud) est un procédé frittage classique suivi d’une phase de mise sous pression de l’enceinte de frittage à haute température qui permet la résorption des porosités résiduelles (re - densification).

 

Avantages du four sinter – HIP :

 

  • La qualité du carbure obtenue est accrue : résistance à la flexion, du fait de l’absence de porosité à cœur du matériau; 

  • De par sa technologie récente, il permet d’affiner au plus juste tous les  paramètres des cycles de frittage et améliore  de façon sensible et constante la qualité métallurgique de nos produits ;

  • Traitement HIP est nécessaire pour les matériaux dont la teneur en Cobalt est inférieure à 15%, et est impérativement requis pour les matériaux « bas cobalt » c'est-à-dire dont la teneur en Cobalt est égale ou inférieure à 5% (types de nuances K01 à K05) ;

  • Les produits « traités HIP », reconnus de toute la profession, deviennent également une exigence des outilleurs utilisant le Carbure de tungstène K01 à K30 - outillages de compression, de découpe, de tréfilage, d’extrusion - du fait des fortes + values d’usinage effectuées pour la finition (par rectification diamant, électroérosion , polissage et autres procédés de finition qui sont souvent très longs et onéreux ).


VÝROBA NA ZAKÁZKU

Výroba surových slinutých polotovarů, tj. materiálů bez dalších úprav po provedení slinování, lze zpracovat dle návrhů zákazníka na konečné rozměry vypočítané našimi techniky s nezbytnou tloušťkovou rezervou  pro následné dokončování.

Tyto dodatečné materiálové   rezervy závisí na geometrii daného polotovaru  a na tvrdosti materiálu. Vypočítává se co nejpřesněji, aby se minimalizovaly náklady na další broušení.

 
Veškeré tvary lze vyrábět ve formě polotovarů s tloušťkovou rezervou pro následující broušení nebo s požadovanými konečnými rozměry, pokud je daná tolerance kompatibilní (otvory pro šrouby, zahloubení pro hlavy šroubů, zešikmení atd.).
Surové slinuté polotovary se vyrábí s rozměrovou tolerancí mezi 13 a 14. Při překročení této tolerance bude k jejímu dosažení třeba přistoupit k obroušení pomocí diamantového brusného kotouče nebo elektrojiskrového obrábění, dle potřeby.


Jiné speciální nástroje

Pro optimalizaci Vaší současné produktivity a  pro Vaše speciální aplikace navrhuje Evatec-Tools speciální nástroje, umožňující provádění kombinace několika obráběcích operací.

 

Tato inovujicí  řešení umožňují zlepšit konečnou kvalitu při současném zkrácení délky pracovního cyklu.


nahoru

 

12 rue des terres rouges
ZI Metzange - 57100 Thionville
Tel : + 33 (0) 3 82 88 61 61
Fax : + 33 (0) 3 82 88 33 19