Výroba


Výroba standardních a speciálních nástrojů

Naše hlavní motivace spočívá v poskytování  stále lepších individualizovaných služeb našim klientům a v zlepšení technické úrovni našich produktů tak, abychom přispěli ke zvýšení jejich produktivity prostřednictvím optimalizace obráběcích operací.


Od 2006 r.  do 2008 r. investovala fa
Evatec-Tools do svých jednotlivých provozoven téměř 3 miliony EUR k modernizaci jejich výrobního parku. Zprovozňování strojů poslední generace nám umožňuje nabídnout technické řešení a  inovační  nástroje  pro nové způsoby použití obráběcích strojů (velkorychlostní obrábění, soustružení trvrzených kovů, obrábění na sucho)  nebo pro nové   modely obráběcích strojů (s nižším výkonem, se zvýšenou tuhostí, s větším počtem os, atd.).


Tyto investice svědčí o vůli celé skupiny
Evatec-Tools dodávat svým klientům, v oblasti speciálních destiček a speciálních nástrojů výrobky stále lepší kvality v širokém sortimentu rozměrů pro nejrůznější způsoby obrábění a  druhy materiálů, včetně tvrdých (pomocí vytvrzených  keramických destiček,  monolitních  nebo pájených PKD a PCBN nástrojů).


nahoru

 

12 rue des terres rouges
ZI Metzange - 57100 Thionville
Tel : + 33 (0) 3 82 88 61 61
Fax : + 33 (0) 3 82 88 33 19